Wat doet een innovatie-coach?

De innovatie-coach fungeert als dé inspiratiebron voor innovatie. De coach helpt een bedrijf met tools en middelen om zijn processen te verbeteren. Zo’n coach stimuleert creativiteit en samenwerking.

Een innovatie-coach helpt de medewerkers om buiten de vier muren van hun organisatie te kijken. De coach stelt het belang van traditionele werk- en denkwijzen ter discussie. Hij opent de luiken. Niet om weg te dromen, maar om zakelijke doelen te bereiken.

Innovatie-coaches helpen een bedrijf om op de volgende manieren innovatiever te worden:

1. Innovatie-coaches creëren een cultuur van innovatie

Innovatie is tegenwoordig een modewoord geworden. Innovatie-coaches weten wat een innovatieve bedrijfscultuur creëert en dat is:

 • psychologische veiligheid
 • Ruimdenkendheid
 • Verwelkomen van nieuwe ideeën en praktijken
 • Acceptatie van mislukkingen
 • Leren van het proces

2. Innovatie-coaches vieren mislukkingen!

Weet jij wat creativiteit het meest doodt? Angst om te falen. Innovatie-coaches weten hoe je een bedrijfscultuur creëert waar je fouten mag maken. Waar mislukkingen -op de juiste manier!- gevierd worden. De innovatie-coach leert je mislukking te omarmen als een belangrijk leermoment. Kijk voor de lol even op briljantemislukkingen.nl

3. Innovatie-coaches helpen medewerkers creatief te zijn

Innovatiecoaches maken gebruik van tools om de creativiteitscompetenties van de medewerkers te beoordelen en te helpen ontwikkelen. De vraag is niet òf je creatief bent, maar hóe je creatief bent. Zo zijn sommige medewerkers goed in het bedenken van ideeën en andere goed in het vinden van oplossingen. En weer anderen excelleren in creatief zwart denken. Waar ligt jouw creatieve kracht? Kijk daarvoor hier: https://sparkitivity.com/strengthsspotter/

4. Innovatie-coaches helpen vaardigheden ontwikkelen

Een innovatiecoach helpt een bedrijf om zich richten op het ontwikkelen van innovatie-vaardigheden. Strategyzer (van het business model canvas) noemt bijvoorbeeld 3 cruciale vaardigheden, die zij jou -toevallig- ook kunnen aanleren:
1. Business Design
2. hypothese-testen
3. leiden en uitvoeren.

5. Innovatie-coaches organiseren innovatieve sessies

Het is gemakkelijk om verstrikt te raken in het doen van de dingen zoals je ze altijd gedaan hebt. Zeker als je innovatie-sessies organiseert in je dagelijkse kantooromgeving. Innovatie-coaches helpen je bij het creëren van een stimulerende setting. Dat kan ook online zijn. Alles om het vrije denken te stimuleren en je los te maken!

6. Innovatie-coaches brengen procestechniek in

Ervaren innovatie-coaches hebben een heel arsenaal aan technieken om het proces op stoom te houden. Ze zijn expert in het inzetten van de juiste tools op het juiste moment. Zakt de energie een beetje weg? Blijft men teveel in het eigen wereldbeeld? Gaat het alle kanten op? De innovatie-coach opent als een goochelaar zijn toolbox…

7. Ze verbeteren de gedragsdynamiek van teamleden

Innovatie kan alleen gedijen als mensen zich veilig voelen. Werknemers moeten zich veilig voelen om niet creatief en kwetsbaar te zijn. Dit kan alleen gebeuren als de bedrijfscultuur het toelaat. De innovatie-coach helpt de managers en leidinggevenden om een ​​cultuur op te bouwen waarin:

 • de mens centraal staat in het werk
 • het opbouwen van vertrouwen plaatsvindt
 • leren een prioriteit is
 • er een inclusieve ontwikkelingsruimte wordt gecreëerd
 • de angst voor risico en mislukking wordt weggenomen
 • organisatie-hiërarchie geen rem op creativiteit vormt

8. Innovatie-coaches bevorderen kennismanagement

Bedrijven hebben vaak een pool van innovatieve medewerkers en ideeën. Wat nogal eens ontbreekt, is….hun ontdekking! Innovatie-coaches zorgen ervoor dat suggesties en ideeën van verschillende afdelingen worden verwelkomd. De coaches begeleiden de managers om te investeren in een robuuste kennismanagementstructuur. Een opsomming van innovatie software vind je hier.

9. Ze moedigen feedbacksystemen aan

Innovatie-coaches stimuleren effectieve feedbackmechanismen. Dit helpt de medewerkers om het huidige beleid en de huidige processen uit te dagen. Dit zorgt ook voor het daadwerkelijk opnemen van suggesties en initiatieven.

10. Innovatie-coaches herdefiniëren innovatie incentives

Innovatie-coaches helpen bij het vinden van nieuwe en goede manieren om medewerkers te belonen voor hun innovatieve bijdragen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat een piloot steeds op andere manieren probeert zijn route te vliegen. Maar een piloot met een idee dat veel geld bespaart, dat soort innovatie wil je toch wel belonen? Dat financieel, maar ook non-financieel. Innovatie-coaches weten dat voor het bouwen van geweldige ideeën moet worden geïnvesteerd in mensen.

Lees meer over innovatie coach: Bij welke innovatiebureaus vind je innovatie-coaches? Wat zijn haakjes voor een innovatie-coach om binnen te komen? etc.